logoBit

Výroba

Home O firměNovinky
Záhorovice 380,Záhorovice

Outdoor výrobky

Kufr
AP
Strelec
SW
Vojak
Strelec2

Živá simulace - výbava jednotlivce

Systém živé simulace
Systém živé simulace je určen pro střelecký i taktický výcvik v otevřeném terénu nebo i uvnitř budov. Systém je komplex, který tvoří rádiový komunikační systém, systém elektroniky jednotlivce, systém určený pro osazení na vozidla, terčové jednotky, počítačový systém pro vyhodnocení, sledování a řízení cvičení a pomocné moduly např pro nastavení laserů apod, jednotlivých částí apod.

  • Soupravy vojáka (vesta, čelenka, laser(SAT), další volitelné vybavení)
  • Soupravy pro nebojová vozidla
  • Počítačového vybavení + programové vybavení
  • Vybavení pro vybudování bezdrátové sítě
  • Elektronických terčů a terčových jednotek

Systém jednotlivce - vesta
Výcvik s pomocí slepé munice, laserových zářičů, reálných zbraní v reálném terénu (budovách) umožňuje simulaci reálných situací se kterými se vojáci nebo příslušníci ozbrojených sil setkat. Výhodou simulace je možnost uložení všech dat o činnostech všech složek simulace do databáze a později jakoukoliv část výcviku přehrát, analyzovat a vyhodnotit.

vesta

Vesta

celenka

Čelenka

sat

SAT

Dálková komunikace

Dálková komunikace: I když systém vest a živého výcviku může probíhat "offline", to znamená bez vykrytí cvičiště sítí a vesty umožňují vyčtení všech uložených dat po skončení cvičení, standardně je vyžadován přenos všech informací online v reálném čase s minimálním zpožděním.

indoor

Programové vybavení Excon:
Excon: Celý systém živé simulace STING, každou periferii, každý modul lze dálkově monitorovat, sledovat, řídit. Obsluha (velení), má nepřetržitý přehled o všech cvičících, o veškerém technickém vybavení to včetně terčových jednotek, jednotlivých prvků radiové sítě apod. Systém umožňuje kromě monitoringu i plánování realizaci cvičení, simulaci minových polí, dělostřeleckých přepadů apod. Veškerá činnost je ukládána do databází a po skončení cvičení je možné analyzovat činnost jednotlivých vojáků nebo celých jednotek, útvarů. sítě

Další technické a programové vybavení (příklady)

Zdravotnik

Zdravotník

Boresighting

Boresighting

Zvedak

El. Terč

Nabíjecí stojan

Kufr AP

Nabíjecí stojan

Sada stojanů

Živá simulace - automobilová sada

Prvky automobilové sady se používají pro osazení na nebojová vozidla a jejich zařazení do výcviku se systémem STING. Po osazení vozidel elektronikou vozidlové sady je možno:

  • Monitorovat zda je osádka ve vozidle nebo již proběhl výsadek
  • V případě zásahu vozidla simulovat stupeň poškození vozidla
  • Simulovat zásah posádky
  • Posádka je o stavu automobilu informována přijímací jednotkou s displejem a majákem a sirénou

Technické vybavení na vozidla

Car_1

Čidlo

Car čidlo

Čidlo

Car pás

Pás čidel

Car X

Info řidič

Car X

Maják

Car X

Terminal